Intervalový trénink - proč je tolik účinný?

Intervalový trénink - proč je tolik účinný?

Intervalový trénink

Jedná se o druh tréninku, který je založený na střídání krátkých a dlouhých, vysoko a nízko intenzivních časových úseků. Velmi intenzivní jednotka trvající většinou 20-40 vteřin je vystřídána 10 – 20 vteřinami fáze určené pro zklidnění organismu a poklesu tepové frekvence. Vyšší množství intervalů je vkládáno do ucelených bloků a je počítáno jako samostatná cvičební jednotka.

Intervalový trénink může být velmi detailně propracován dle specifické potřeby cvičence, a to až na hranici anaerobního prahu. Samozřejmě lze vytvořit i trénink s intenzitou mnohem nižší. Intervalový trénink s velmi nízkou intenzitou je možné zařadit také jako doplněk k běžné tréninkové dávce.
 
Využíváni metody intervalového tréninku ukazuje na všestranně zaměřených sportovcích a elitních atletech, že je možné trénovat s vyšší intenzitou a po delší dobu. Daří se velmi úspěšně oddálit předčasnou únavu nebo svalovou bolest. Měření dokazuje, že intervalový trénink velmi pozitivně přispívá ke zvýšení rychlosti sportovců, efektivně zlepšuje svalovou vytrvalost a přispívá k odbourávání tělesného tuku.
 
Vyšší nadstavbou nad intervalovým tréninkem, dříve nazývaným rovněž „Fartlek“, je tzv. HIIT (High Intensity Interval Training) nebo cvičení Tabata. Výši intenzity je vždy potřeba konzultovat se svým lékařem či specializovaným osobním trenérem.
 

Jak funguje intervalový trénink?

Během intervalového tréninku velmi efektivně funguje aerobní a anaerobní systém. V průběhu vysoce intenzivní jednotky, tedy v anaerobní části, dochází k využívání energie uložené ve svalech po velmi krátkou dobu. Anaerobní metabolismus – systém funguje bez dostatečného přísunu kyslíku, avšak jako vedlejší efekt produkuje kyseliny zaplavující krevní řečiště.
 
Jako efektivní ochrana proti extrémnímu překyselení a zároveň jako velmi úspěšný časový úsek pro doplnění kyslíku pomocí plic a srdce funguje odpočinková část. V této fázi rovněž dochází za přítomnosti kyslíku k využití energie uložené v těle cvičence.
 
Díky dlouhodobému využívání vysoce intenzivního intervalového tréninku dochází ke svalové adaptaci cvičence, čímž se velmi efektivně prodlužuje délka tréninkové jednotky a rovněž dochází k pozvolnému zvyšování intenzity. Podle mnohých měření, mimo jiné i americké fitness asociace, dochází k vyššímu spalování energie zejména při krátkém a vysoce intenzivním tréninku.
 

Výhody intervalového tréninku

Intervalový trénink dlouhodobě funguje na principu adaptace. Trénink vede k celé řadě změn fyziologických parametrů sportovce, a to zejména v závislosti na extrémních výkyvech intenzity tréninku v dané časové jednotce. Dochází k extrémnímu zlepšení kardio vaskulární kapacity organismu, která dlouhodobě vede ke zlepšení svalové síly i vytrvalosti.
Všeobecně dochází ke komplexnímu zvýšení optimálního zdraví. Intervalový trénink lze rovněž považovat za dobrý tréninkový nástroj pro prevenci úrazů, ke kterým velmi často u vytrvalostních sportovců dochází.

 

Co mohu od intervalového tréninku očekávat?

Můžete být vrcholovým sportovcem nebo skutečným začátečníkem. Můžete být ve svých studentských letech a nebo si přejete přidat další tréninkovou jednotku kromě pátečního fotbálku s kamarády. Intervalový trénink nemá limit, tedy pokud na to nemá váš lékař jiný názor.
 

Proč intervalový trénink?

Během tréninku spalujete větší množství energie za kratší časovou jednotku. Čím vyšší intenzita cvičení, tím více spálených kalorií. A skutečně stačí pár minut. Výrazné zlepšení kapacity vašeho aerobního systému. Snazší dýchání v době tréninku i mimo něj. Delší doba aktivity před vnímáním pocitu únavy. Komplexní rozvoj svalové vytrvalosti a svalové síly.
 
Velmi atraktivní zpestření dlouhodobě využívaného tréninkového plánu. Vnímání nových možností a posouvání prahu bolesti. Trénování ve skupině. Pokud jste spíše týmový hráč, tak zařazení intervalového tréninku do kolektivních sportů zvýší týmového ducha a zlepší soutěživost všech zúčastněných.
 
Velmi variabilní možnosti tréninku zcela flexibilně upravitelné dle okamžité potřeby cvičence či skupiny. Minimální nároky na vybavení či stroje z posilovny. Trénovat lze kdekoliv, kdykoliv a využívat můžete vždy jen základních pomůcek pro funkční trénink nebo agility.
 
 
Zdroj: www.3Dfitness.cz, www.aktin.cz, www.fitplan.cz