Silový GoFlex čtyřboj

 

Výsledky 1. silového GoFlex čtyřboje:

 
Muži Shyby Kliky Dvojskok Vznosy Celkem
1. Martin Chvátal 18 52 600 cm 22 170 b.
2. Matěj Dostál 20 43 530 cm 33 162 b.
3. Vít Hromek 22 40 510 cm 34 160 b.
4. David Novikov 16 43 580 cm 18 149 b.
5. Ondřej Dostál 12 28 570 cm 20 126 b.
Ženy Vznosy Dvojskok Jacik Kliky Celkem
1. Denisa Všetičková 45 390 cm 44 33 177,5 b.
2. Mirka Hladilová 44 380 cm 43 18 158 b.
3. Markéta Chlandová 25 390 cm 40 22 132,5 b.

Pravidla soutěže:

Silový GoFlex čtyřboj se skládá ze 4 disciplín (viz. níže). Za každou z disciplín obdrží závodník bodové ohodnocení. Závodník s nejvyšším dosaženým bodovým hodnocením tzn. součtem bodů ze všech disciplín se stává vítězem. Vždy bude brán zřetel na správné provedení cviků, bez jakkývkoliv pomocných pohybů.
 

Disciplíny:

Muži:

1. Shyby - podhmatem
- hodnotí se správné provedení cviku (propnuté ruce ve visu, brada nad hrazdou, žádné pomocné pohyby nohou - přednožování, kopání, houpání a cukání)
- za každé správné opakování 2 body
 
2. Kliky
- hodnotí se správné provedení cviku (dotek hrudníku, propnuté ruce ve vzporu, obě ruce pracují současně)
- za každé správné opakování 1 bod
 
3. Dvojskok - z místa
- hodnotí se správné provedení skoku (bez přešlapu, skoky na sebe plynule navazují, dvojskok je proveden snožmo)
- bude meřeno na decimetry
 
4. Vznosy
- hodnotí se správné provedení (propnuté ruce po celou dobu, nutný dotek částí nártu hrazdy, bez pomocných pohybů - zhoupnutí)
- varianty skrčmo nebo s nataženými nohami
- za každé správné opakování 1 bod
 

Ženy:

1. Vznosy
- hodnotí se správné provedení (propnuté ruce po celou dobu, kolena musí být zvednuta nad hranici kyčlí, bez pomocných pohybů - zhoupnutí)
- varianty skrčmo nebo s nataženými nohami
- za každé správné opakování 1,5 bodu
 
2. Dvojskok - z místa
- hodnotí se správné provedení skoku (bez přešlapu, skoky na sebe plynule navazují, dvojskok je proveden snožmo)
- bude meřeno na decimetry
 
3. Jacikův test - 1 minuta
- hodnotí se správné provedení, je započtená každá změna polohy po dobu 1 minuty.
- výchozí poloha vzpřímený stoj spatný -> leh na břiše -> vzpřímený stoj spatný -> leh na zádech -> vypřímený stoj spatný (4 body za tento cyklus, opakovat po dobu 1 minuty)
- každá změna polohy 1 bod
 
4. Kliky - dámské
- hodnotí se správné provedení cviku (dotek hrudníku, propnuté ruce ve vzporu, obě ruce pracují současně)
- za každé správné opakování 1 bod
 
Pravidla k jednotlivým disciplínám budou zopakována vždy před danou disciplínou, aby nedocházelo k nesrovnalostem během výkonu. 

 


ČTYŘBOJ - dvojskok

Martin Chvátal - dvojskok - 600 cm - (y)

Zveřejnil(a) GoFlex dne 2. březen 2015